252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Katarzyna Górniak

Katarzyna Górniak

jest doktorem socjologii. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Związana z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Zajmuje się badaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu wokół tych zjawisk.