252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Katarzyna Rydel

Pracownik humanitarny, absolwentka Pomocy Humanitarnej UW i Geografii UJ. Uczestniczka programu EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), spędziła 3 miesiące w Hebronie. Interesuje się Azją Środkową i regionem Bliskiego Wschodu, turystyką górską oraz literaturą faktu.