251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Katarzyna Kucharska-Hornung

Katarzyna Kucharska-Hornung

Studiuje historię sztuki na UW. Redaktor działu „Kultura”. Współpracuje z Fundacją Archeologia Fotografii, Fundacją Galerii Foksal oraz Zachętą Narodową Galerią Sztuki.