252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Katarzyna Kucharska-Hornung

Katarzyna Kucharska-Hornung

Studiuje historię sztuki na UW. Redaktor działu „Kultura”. Współpracuje z Fundacją Archeologia Fotografii, Fundacją Galerii Foksal oraz Zachętą Narodową Galerią Sztuki.