239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


O. Kasper Mariusz Kaproń

O. Kasper Mariusz Kaproń

Jest franciszkaninem z krakowskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej, doktor liturgiki. Przez kilka lat był duszpasterzem we Włoszech, po powrocie do kraju wykładał liturgikę w seminarium zakonnym Braci Mniejszych w Krakowie i pracował w duszpasterstwie w Warszawie. Od trzech lat pracuje na misjach w Boliwii, obecnie wśród Indian Guarayos.