252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


O. Kasper Mariusz Kaproń

O. Kasper Mariusz Kaproń

Jest franciszkaninem z krakowskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej, doktor liturgiki. Przez kilka lat był duszpasterzem we Włoszech, po powrocie do kraju wykładał liturgikę w seminarium zakonnym Braci Mniejszych w Krakowie i pracował w duszpasterstwie w Warszawie. Od trzech lat pracuje na misjach w Boliwii, obecnie wśród Indian Guarayos.