250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Karol Jaroszewski

Nauczyciel języka angielskiego i tłumacz. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim.