227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


Karol Jaroszewski

Nauczyciel języka angielskiego i tłumacz. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim.