216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Karol Jaroszewski

Nauczyciel języka angielskiego i tłumacz. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim.