252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Karol Jaroszewski

Nauczyciel języka angielskiego i tłumacz. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim.