246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Kamil Trombik

Kamil Trombik

Studiuje filozofię i teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracuje z serwisem muzycznym „Metal Mundus” oraz z portalem studenckim „Więc jestem”.