252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kamil Trombik

Kamil Trombik

Studiuje filozofię i teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracuje z serwisem muzycznym „Metal Mundus” oraz z portalem studenckim „Więc jestem”.