241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Kamil Lipiński

Kamil Lipiński

Inżynier, pracownik sektora publicznego. Doktorant Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, bada mikrorelacje państwo-biznes w sektorze energetycznym. Członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Klubu Inteligencji Katolickiej.