237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Kamil Lipiński

Kamil Lipiński

Inżynier, pracownik sektora publicznego. Doktorant Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, bada mikrorelacje państwo-biznes w sektorze energetycznym. Członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Klubu Inteligencji Katolickiej.