213
dwutygodnik internetowy
04.12.2017
magazyn papierowy


Kamil Lipiński

Kamil Lipiński

Doktorant Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, próbuje badać elity biznesu w Polsce. Student Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Członek koła naukowego socjologii publicznej.