252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kamil Lipiński

Kamil Lipiński

Inżynier, socjolog, pracuje w sektorze energetycznym. Członek redakcji „Magazynu Kontakt”. Pisze doktorat o transnarodowym i lokalnym aranżowaniu relacji biznesowych w polskiej elicie ekonomicznej. Należy do stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Klubu Inteligencji Katolickiej.