252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kalina Wojciechowska

Teolog i biblistka ewangelicka, doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego. Redaktorka Miesięcznika Ewangelickiego.