237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Kalina Wojciechowska

Teolog i biblistka ewangelicka, doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego. Redaktorka Miesięcznika Ewangelickiego.