251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Kajetan Stobiecki

Kajetan Stobiecki

Student historii i filozofii w ramach Kolegium MISH UW. Działacz równościowy. Łodzianin.