252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Kacper Szulecki

członek redakcji „Kultury Liberalnej”, adiunkt na Uniwersytecie w Oslo. Założyciel Instytutu Studiów nad Środowiskiem i Polityką (ESPRi). Zajmuje się europejską polityką energetyczną i klimatyczną oraz ruchami społecznymi. Studiował w Konstancji, Amsterdamie, Oslo i Warszawie. Redaktor monografii "Energy Security in Europe" (Palgrave, 2017), wkrótce nakładem Europejskiego Centrum Solidarności ukaże się "„Bez atomu w naszym domu”: Protesty antyatomowe w Polsce po 1985", której jest współautorem.