252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Justyna Żelasko

Justyna Żelasko

Absolwentka historii sztuki i kulturoznawstwa, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW.