241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Justyna Żelasko

Justyna Żelasko

Absolwentka historii sztuki i kulturoznawstwa, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW.