239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Józef Majewski

Józef Majewski

Teolog, antropolog mediów, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa, członek Komitetu Naukowego Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu Laboratorium „Więzi”, publicysta, dziennikarz, redaktor miesięcznika „Więź”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor, współautor lub redaktor 20 książek.