252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Joanna Święcicka

Joanna Święcicka

Nauczyciel akademicki na emeryturze, doktor habilitowany matematyki, prezes warszawskiego KIKu, mama czwórki dzieci.