252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Joanna Radziwiłł

Joanna Radziwiłł

Mama dorosłych dzieci: Izabeli, Antka, Zosi. Od wielu lat szczególnie bliskie są jej problemy ubogich rodzin, osób opuszczonych, a w szczególności dzieci pokrzywdzonych przez los. W działania Fundacji św. Jana Jerozolimskiego zaangażowana od początku jej istnienia, czyli od 1990 roku. Wieloletni prezes Fundacji, psycholog, Kawalerka Orderu Uśmiechu.