216
dwutygodnik internetowy
15.01.2017
magazyn papierowy


Joanna Mikulska

jest animatorką kultury, koordynatorką i trenerką. Bywa dziennikarką. Podróżuje na rowerze, szczególnie na wschód.