252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Joanna Mazur

Joanna Mazur

Absolwentka Kolegium Artes Liberales i prawa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracuje w DELab UW, gdzie zajmuje się m.in. prawną analizą algorytmów i ochroną danych osobowych. Poza tym pisuje dramaty i opowiadania.