205
dwutygodnik internetowy
14.08.2017
magazyn papierowy


Joanna Kozera

Animatorka kultury, absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz fotografii na ASP w Poznaniu. Prezeska stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień.