251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Jerzy Przeradowski

Jerzy Przeradowski

Jerzy Przeradowski jest głównym pastorem Kościoła Chrześcijańskiego 'Jezus Żyje' (kchjz.info.pl). Koordynator Tygodnia Jezusa i Marszu dla Jezusa. Mieszka w Kutnie wraz z żoną Sylwią i dwójką synów.