237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Jarema Piekutowski

Główny ekspert „Nowej Konfederacji” ds. społecznych, socjolog, badacz, ewaluator, doradca i trener. Realizował ponad 60 projektów – przede wszystkim badawczych, ale także szkoleniowych i doradczych, między innymi z dziedziny edukacji, kultury, społeczeństwa obywatelskiego.