246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Jan Turnau

Jan Turnau

Od lat związany z warszawskim KIK-iem; w różnych środowiskach prowadził i nadal prowadzi działania ekumeniczne; publicysta „Gazety Wyborczej”; członek kolegium redakcyjnego „Więzi”.