237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Jan Bińczycki

Jan Bińczycki

doktorant na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, bibliotekarz i dziennikarski wolny strzelec. Członek zespołu Korporacji Ha! Art.