246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Jan Strzelecki

Jan Strzelecki

Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w administracji publicznej i współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się współpracą rozwojową.