252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Jan Opielka

Jan Opielka

Jest dziennikarzem i publicystą, pisze dla niemieckich i polskich mediów prasowych (m.in. tygodnik Freitag, dziennik Frankfurter Rundschau; Dziennik Opinii (KP), Tygodnik Przegląd) na temat polityki i społeczeństwa w Polsce i w Niemczech, a także w kwestiach instytucjonalizacji religii w obu krajach. V-ce prezes Fundacji Różnorodności i Równości “Kontrasty” z Gliwic.