233
dwutygodnik internetowy
10.09.2018
magazyn papierowy


Jakub Zygmunt

Jakub Zygmunt

Student V roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UW, w ramach których realizuje dwa kierunki: historię i kulturę Żydów oraz prawo.