252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Jakub Zygmunt

Jakub Zygmunt

Student V roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UW, w ramach których realizuje dwa kierunki: historię i kulturę Żydów oraz prawo.