252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Jakub Niewiadomski

Jakub Niewiadomski

Studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Łodzianin z pochodzenia, w Warszawie z wyboru. Sekretarz redakcji Magazynu Kontakt, ewangelik reformowany, członek partii Razem.