250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Jakub Niewiadomski

Jakub Niewiadomski

Studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Łodzianin z pochodzenia, w Warszawie z wyboru. Sekretarz redakcji Magazynu Kontakt, członek partii Razem.