201
dwutygodnik internetowy
19.06.2017
magazyn papierowy


Jakub Niewiadomski

Jakub Niewiadomski

Studiuje teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Redaktor Miesięcznika Ewangelickiego i członek partii Razem.