235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Jakub Niewiadomski

Jakub Niewiadomski

Studiuje teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Redaktor Miesięcznika Ewangelickiego i członek partii Razem.