252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Jagoda Pietrzak

Jagoda Pietrzak

Pracuje w REACH Initiative, organizacji tworzącej narzędzia i produkty informacyjne, które usprawniają proces podejmowania decyzji i planowania działań przez organizacje pomocowe. Odpowiada za dwie działki: assessment i GIS, czyli w skrócie zajmuje się zbieraniem danych oraz ich analizą. Po godzinach redaktor portalu o niezależnym podróżowaniu Peron4.pl