252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Iza Mrzygłód

redaktorka działu recenzji książkowych w „Kulturze Liberalnej”, doktorantka w Instytucie Historycznym UW. Przygotowuje pracę doktorską o radykalizacji politycznej studentów w latach 30. XX wieku.