252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Izabela Bany

Izabela Bany

Studiuje politykę i Europę Srodkowo-Wschodnią na UCL. Pracuje jako wolontariusz w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Reprezentowała Polskę na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jako Młodzieżowy Delegat.