251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Izabela Bany

Izabela Bany

Studiuje politykę i Europę Srodkowo-Wschodnią na UCL. Pracuje jako wolontariusz w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Reprezentowała Polskę na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jako Młodzieżowy Delegat.