220
dwutygodnik internetowy
12.03.2018
magazyn papierowy


Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Pracuje w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wcześniej w demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, absolwent ekonomii, był wychowawcą w Klubie Inteligencji Katolickiej. Redaktor "Kontaktu".