241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Pracuje w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wcześniej w demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, absolwent ekonomii, był wychowawcą w Klubie Inteligencji Katolickiej. Redaktor "Kontaktu".