252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ignacy Święcicki

Ignacy Święcicki

Pracuje w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wcześniej w demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Absolwent ekonomii, był wychowawcą w Klubie Inteligencji Katolickiej. Stały współpracownik „Kontaktu”.