252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ignacy Dudkiewicz

Ignacy Dudkiewicz

Filozof, bioetyk, publicysta i dziennikarz. Członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, redaktor naczelny Publicystyki w portalu NGO.pl. Były wychowawca w grupie SR KIK. Redaktor naczelny Magazynu Kontakt. Zajmuje się przede wszystkim sprawami aktywności społecznej, Kościoła, bioetyki oraz bezdomności. W 2018 roku ukazała się książka będąca zapisem jego rozmów z ks. prof. Andrzejem Szostkiem pt. "Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie". E-mail: ignacydudkiewicz@gmail.com