211
dwutygodnik internetowy
6.11.2017
magazyn papierowy


Ignacy Dudkiewicz

Ignacy Dudkiewicz

Licencjonowany filozof. Studiuje bioetykę na UW. Jest wychowawcą w grupie SR KIK. Redaktor działu "Wiara". Publikuje tu i ówdzie. E-mail: ignacydudkiewicz@gmail.com