252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Iga Kowalska

Iga Kowalska

Laureatka nagrody specjalnej dla pierwszej absolwentki studiów magisterskich na kierunku bioetyka w Polsce (Uniwersytet Warszawski). Doktorantka na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W latach 2014-2015 prowadziła badania etnograficzne z młodymi kobietami chorymi na anoreksję. Jest autorką pracy magisterskiej pt. „Nasycone głodem. Leczenie anoreksji w ujęciu etnograficznym i bioetycznym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz. Obecnie prowadzi badania z obszaru antropologii ciała i dojrzewania w ramach Projektu Dziewczyny: http://childhoods.uw.edu.pl/projekt-dziewczyny/