252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Hubert Walczyński

Hubert Walczyński

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz filozofii nauk społecznych w London School of Economics. Interesuje się socjologią wiedzy ekonomicznej. Redaktor działu „Obywatel” w Magazynie Kontakt.