209
dwutygodnik internetowy
9.10.2017
magazyn papierowy


Hubert Walczyński

Hubert Walczyński

Absolwent Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz Filozofii Nauk Społecznych na London School of Economics. Interesuje się filozofią kapitalizmu i socjologią wiedzy ekonomicznej.