248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Hubert Walczyński

Hubert Walczyński

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz filozofii nauk społecznych na London School of Economics. Interesuje się filozofią kapitalizmu i socjologią wiedzy ekonomicznej.