222
dwutygodnik internetowy
9.04.2018
magazyn papierowy


Henryk Cisowski OFMCap

Jest kapucynem, byłym Dyrektorem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie, od lipca pracuje w parafii we Wrocławiu. Członek komisji „Sprawiedliwość, Pokój i Ochrona Stworzenia” zakonu Kapucynów.