252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Helena Chmielewska-Szlajfer

Helena Chmielewska-Szlajfer

Socjolog w New School for Social Research w Nowym Jorku i w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zajmuje się mediami, zmianą społeczną i kulturą codzienności.