195
dwutygodnik internetowy
27.03.2017
magazyn papierowy


Hanna Frejlak

Studiuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest absolwentką liceum im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie.