207
dwutygodnik internetowy
11.09.2017
magazyn papierowy


Hanna Frejlak

Hanna Frejlak

Studiuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest absolwentką liceum im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie.