252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Hanna Frejlak

Hanna Frejlak

Kończy studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Redaktorka działu Poza Europą w Magazynie Kontakt. Na co dzień współpracuje z Fundacją Polska Gościnność, portalem ngo.pl oraz Fundacją Geremka. Interesuje się szczególnie tematyką kolonialną, migracyjną oraz kwestiami genderowymi.