192
dwutygodnik internetowy
13.02.2017
magazyn papierowy


Hanna Frejlak

Studiuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jest absolwentką liceum im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie.