252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Grzegorz Pac

Grzegorz Pac

doktor historii, mediewista. Adiunkt naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w Warszawie i Belfaście. Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Poitiers, Bonn, Pradze, Kilonii oraz na Notre Dame University w USA. Od września 2006 r. członek redakcji WIĘZI, w latach 2007-2008 sekretarz redakcji, od 2013 r. zastępca redaktora naczelnego. Publikował także w „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Przeglądzie Historycznym”, „Mówią Wieki”. Autor książki Kobiety w dynastii Piastów. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI i Forum Polsko-Ukraińskiego. Mieszka w Warszawie.