239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Filip Mazurczak

Redakcja

Studiuje stosunki międzynarodowe na The George Washington University w Waszyntonie. Jego artykuły pojawiły się m.in. w "New Eastern Europe", "Imago" oraz w "Tygodniku Powszechnym".

Nie mamy takich artykułów