252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Filip Mazurczak

Redakcja

Studiuje stosunki międzynarodowe na The George Washington University w Waszyntonie. Jego artykuły pojawiły się m.in. w "New Eastern Europe", "Imago" oraz w "Tygodniku Powszechnym".

Nie mamy takich artykułów