252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Filip Lubiński

Filip Lubiński

Studiuje w Szkole Głównej Handlowej oraz w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się historią myśli ekonomicznej, filozofią polityki i ekonomiczną analizą prawa.