231
dwutygodnik internetowy
13.08.2018
magazyn papierowy


Filip Lubiński

Filip Lubiński

Studiuje w Szkole Głównej Handlowej oraz w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się historią myśli ekonomicznej, filozofią polityki i ekonomiczną analizą prawa.