252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Filip Konopczyński

Członek Zarządu Fundacji Kaleckiego, absolwent prawa i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW; współpracownik jednej z warszawskich kancelarii prawnych; współpracownik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium, gdzie odpowiada za organizację projektów badawczych i społecznych; współpracownik Instytutu Lecha Wałęsy.