252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Filip Flisowski

Filip Flisowski

Filip Flisowski (1984) jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, byłym samorządowcem. Od początku związany z warszawskim środowiskiem oo. jezuitów. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii UW, interesuje się wpływem procesów historycznych na imaginarium współczesnych obywateli, polskim społeczeństwem, polityką i religią.