249
dwutygodnik internetowy
29.04.2019
magazyn papierowy


Felek Tuszko

Felek Tuszko

Studiuje socjologię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo menadżer kultury – m.in. przez kilka lat współprowadził warszawską Pracownię Duży Pokój. Publikował w Krytyce Politycznej, Magazynie Kulturalnym i portalu Eastbook.eu.