252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Erica Meijers

jest teolożką i dziennikarką, do roku 2017 redaktorką naczelną kwartalnika De Helling, wydawanego przez think tank holenderskiej Zielonej Lewicy (GroenLinks) oraz członkinią redakcji Green European Journal.