252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Edwin Bendyk

Jest dziennikarzem, publicystą i pisarzem, pracuje w tygodniku „Polityka”. Opublikował cztery książki. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością, oraz w Centrum Nauk Społecznych PAN.