250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Dezydery Barłowski

Doktorant na WP UJ, obecnie współpracuje i publikuję m.in. w Ha!arcie, Fragile i magazynie Inter-.