237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Dezydery Barłowski

Doktorant na WP UJ, obecnie współpracuje i publikuję m.in. w Ha!arcie, Fragile i magazynie Inter-.