251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Dezydery Barłowski

Doktorant na WP UJ, obecnie współpracuje i publikuję m.in. w Ha!arcie, Fragile i magazynie Inter-.