252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Dawid Wildstein

Dawid Wildstein

Jest wiceszefem działu opinii w „Gazecie Polskiej Codziennie”, członkiem redakcji Forum Żydów Polskich. Inicjator i animator inicjatywy „Warszawa - miasto dwóch powstań”. Zastępca redaktora naczelnego „Frondy”.