252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Damien Cyrocki

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał tytuł magistra w Instytucie Religioznawstwa, oraz tytuł licencjata w Instytucie Studiów Amerykanistycznych. Obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie St Mary’s w Londynie, pod okiem profesora Jamesa Crossleya. Jest członkiem Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jego zainteresowania ogniskują się wokół historii pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz biblistyki. Krytycznie nastawiony wobec ruchu nowych ateistów.