252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Bohdan Cywiński

Bohdan Cywiński

Publicysta, historyk idei, opozycjonista i działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych. Jeden z inicjatorów tworzenia "Solidarności", wieloletni redaktor naczelny miesięcznika "Znak", vice-naczelny "Tygodnika Solidarność", związany z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach na Białorusi, Litwie, Ukrainie, we Francji, Polsce i Szwajcarii. Autor kilkunastu książek, w tym "Rodowodów niepokornych". Obecnie pracuje nad interdyscyplinarną książką z zakresu nauk postkolonialnych dotyczącej politologii kultur zniewolonych Europy Wschodniej i Kaukazu.