241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Aleksandra Wójtowicz

Studentka prawa i historii w ramach Kolegium MISH, w wolnym czasie unika obowiązków i kupuje tanie bilety lotnicze.