252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Artem Piątkowski

Artem Piątkowski

Jest absolwentem socjologii na Państwowym Uniwersytecie Tarasa Shevchenki i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest studentem Polskiej Akademii Nauk i drobnym przedsiębiorcą.