239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Artem Piątkowski

Artem Piątkowski

Jest absolwentem socjologii na Państwowym Uniwersytecie Tarasa Shevchenki i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest studentem Polskiej Akademii Nauk i drobnym przedsiębiorcą.