252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Arkadiusz Miernik

Arkadiusz Miernik

Teolog muzułmański, absolwent szyickiego seminarium duchownego Al-Mahdi Institute, imam w Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej, redaktor internetowego magazynu „Al-Islam” (www.strefa-islam.pl).